• 016.7578.6666
  • maycuanhom.bp@gmail.com
Trang chủ»Liên hệ

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3725.9935865574384!2d105.7484618!3d20.9527727!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x310960840e298a03!2scong+ty+bp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1496194755405" width="500" height="250" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Công Ty CP Thương Mại XNK Bảo Phong 

VP.HN       : Kho Bitis Miền Bắc (gần bx Yên Nghĩa ) - P.Yên Nghĩa - Q.Hà Đông - TP. Hà Nội

VP.HCM    : C15/7 Huỳnh bá Chánh - Tân Kiên - H. Bình Chánh - TP.Hồ Chí Minh

Hotline       : 016.7578.6666

Web           : http://maycuanhuacuanhom.vn/

E-mail        : maycuanhom.bp@gmail.com

Nội dung liên hệ
Chú ý: các mục có dấu * là bắt buộc
Họ và tên : *
Địa chỉ : *
Số điện thoại : *
Email : *
Tiêu đề :
Nội dung : *
Hotline